Cursuri de design vestimentar

  • 29.09.10
  • 751

Lec­tor : Adrian Oianu

In luna octombrie (2010) incepe o noua sesiune de cur­suri de design ves­ti­men­tar contemporan.

Aceste cur­suri reprez­inta o cale alter­na­tiva de a invata si de a avea acces direct la infor­mati­ile unui designer ves­ti­men­tar cu expe­ri­enta internationala.

Mai mult decat atat, reprez­inta o cale de a invata cum sa deprinzi incred­erea in tine si in ceea ce real­izezi, acest lucru fiind bazat pe studiu si cunos­tinte acu­mu­late cu multa responsabilitate.

La aceste cur­suri extrav­a­gant NU vom vorbi de isto­ria cos­tu­mu­lui si trend-uri!

La aceste cur­suri le vom anal­iza si vom intelege ade­varatele val­ori ale designu­lui vestimentar.

 

Fiecare curs con­sta in 4 sedinte/luna; 1 sedinta/saptamana; 2 h/sedinta

I. Curs de apli­care a tehnologi­ilor de coasere in cre­a­tia vestimentara

Partener : Brother Roma­nia

Tehnolo­gia de coasere evolueaza in fiecare an. O minte cre­ativa se poate folosi de aceasta in pro­ce­sul de pro­duc­tie si de cre­atie. Vom invata ce sa facem si cum sa exploatam la maxim uti­la­jele si tehnolo­gia de ultima ora pornind de la tehni­cile de coasere, asam­blare, fin­is­are si decorare.

Locatie : sediul com­paniei Brother Roma­nia (zona Piata de Flori/ Piata George Cosbuc/ Palatul Bragadiru)

Cur­sul se des­fa­soara intre 6 — 27 octombrie (mier­curi, 18.00 — 20.00)

II. Curs aplica­tiv de isto­rie a artei in moda contemporana

Partener : Bucharest HUBB

Acest curs se va ocupa cu inter­pre­tari necon­ven­tionale, pre­lu­crari din isto­ria artei. Acest curs urmareste o dez­voltare a gus­tu­lui estetic, o crestere a capac­i­tatii cre­ative si con­cep­tuale a designeru­lui si o ini­tiere in arta prin intelegerea momentelor majore ale isto­riei aces­teia. In cat­eva cuvinte, stim­u­la­rea cre­ativ­i­tatii este scopul aces­tui curs, cat si intelegerea pro­ce­su­lui prin care trece o minte creativa.

Locatie : sediul Bucharest HUBB (zona Piata Unirii)

Cur­sul se des­fa­soara intre 4 — 25 octombrie (luni, 18.00 — 20.00)

III. Curs de apli­care a isto­riei modei in indus­tria de astazi

Acesta nu este un curs care se ocupa de teo­ria modei. Este un curs in care te per­fec­tionezi in a aplica cunos­tinte de isto­ria modei, cre­ativ, in designul ves­ti­men­tar con­tem­po­ran. Cur­sul isi prop­une sa te invete sa sin­gu­lar­izezi ele­mente impor­tante din isto­ria modei si val­oroase pen­tru designul ves­ti­men­tar contemporan.

Locatie : sediul Bucharest HUBB

Cur­sul se des­fa­soara intre 4 — 25 octombrie (luni, 20.00 — 22.00)

IV. Curs de desen, silueta si flat sketch pen­tru design ves­ti­men­tar contemporan

In acest curs, vom invata cum sa né folosim de desen ca unealta cre­ativa si mijloc efi­cient si eco­nomic in dez­voltarea pro­pri­u­lui con­cept de design ves­ti­men­tar. Desenul va fi stu­diat si apli­cat ca arma de efi­ci­en­ti­zare si testare a pro­pri­ilor idei.

Locatie : sediul Bucharest HUBB

Cur­sul se des­fa­soara intre 7 — 28 octombrie (joi, 18.00 — 20.00)

V. Curs de con­cepere story-board si defin­i­ti­varea unei colectii

Acest curs isi prop­une sa te ajute in a-ti con­strui un story-board coer­ent si in detaliu, sa-ti usureze con­cep­tia unei colec­tii pen­tru a te ajuta sa o duci pana la capat.

Locatie : sediul Bucharest HUBB

Cur­sul se des­fa­soara intre 7 — 28 octombrie (joi, 20.00 — 22.00)

Deadline-ul de trimitere a cv-urilor si a scrisorilor de intentie este 3 octombrie

Pen­tru infor­matii supli­mentare, trim­iteti un mesaj pe adresa : catrinel.chiriac@adrianoianu.com.

Detalii pe www.adrianoianu.com/fashion-design-course/cursuri-de-design-vestimentar.html