Hidratarea de primavara

  • 18.03.10
  • 655

Nu este o noutate faptul cã pentru viaþã, apa este mai importantã decât orice aliment. Deºi ea nu produce energie caloricã, ca ºi importanþã pentru organism, se aflã pe locul al doilea dupã oxigen. Din aceastã perspectivã, ieºirea din iarnã are o semnificaþie aparte pentru ce înseamnã hidratarea optimã a corpului uman.

Pentru reprezentantele sexului frumos, primãvara nu este doar un moment de trezire a spiritului aventurier, prin reluarea activitãþilor în aer liber, dar mai mult decât atât, reprezintã timpul ideal pentru restabilirea ºi menþinerea echilibrului perfect al organismului. Pentru cã în sezonul rece alimentaþia noastrã este bogatã în carne ºi grãsimi animale, hidratarea este insuficientã ºi are un impact direct asupra proceselor de digestie. Toate acestea, cumulate cu lipsa miºcãrii, a plimbãrilor în aer liber au ca efect negativ dezagregarea proteinelor musculare, iar organismul se confruntã cu stãri sau transformãri inconfortabile precum obosealã, boli sau depresii, creºtere în greutate sau îmbãtrânirea prematurã a pielii.

Hidratarea corectã de la începutul primãverii este necesarã pentru ca procesele de digestie ale organismului sã se adapteze la noile condiþii ale acestui anotimp. Hidratarea organismului duce la o descãrcare completã a organelor digestive, aduce modificãri benefice în procesele metabolice, produce transformãri în întreg organismul ºi influenþeazã capacitatea de reacþie a acestuia, în special în ceea ce priveºte astenia de primãvarã.

Orice aliment conþine o anumitã cantitate de apã (cartoful – pânã la 75%, bobul de grâu – 13%). Însã, pe lângã apa conþinutã în hrana solidã - consideratã ca fiind un litru pe zi - este absolut necesar sã se bea zilnic aproximativ 1,5 - 2 litri de lichid (apã, ceaiuri, sucuri) .


Informatii oferite de apa Devin